Vegetariánstvo (z lat. vegetus a vegetare čo po slovensky znamená oživiť) je životný štýl zameraný na starostlivosť o zdravie, výživou, abstinenciou, nefajčením, pohybom, telesnou hygienou i psychohygienou. Vegetariánstvo vo svojej podstate kombinuje nielen životosprávu ale aj úctu k zvieratám a ich právam. Dôvody:
Bolo zistené znížené riziko ochorenia rakovinou. Obmedzená alebo úplná absencia mäsitej stravy znižuje riziko vysokého krvného tlaku, srdcového infarktu, mŕtvice, vysokého cholesterolu, II.typ diabetes mellitus a rakoviny konečníka, hrubého čreva, pľúc a prostaty. Konzumovanie živočíšnych produktov a chov zvierat má za následky obrovské znečistenie a s ním spojené ekologické problémy. S nárastom populácie priamo súvisí aj zvyšovanie zdrojov potravy. Veľký dopyt po zvieracích produktoch má za príčinu zvyšovanie ich chovu. Pre zvieratá sa vytvárajú plochy, väčšinou na úkor lesa, ktoré sa znečisťujú a podliehajú erózii. Taktiež sa veľká časť pestovaných potravín (napr. obilie) používa na vykrmovanie zvierat na úkor ľudí.

Spomenuté myšlienky sa stali základom vzniku Vegetariánskej reštaurácie, ako zdroja a inšpirácie pre nás všetkých, že sa dá stravovať aj inak - zdravo, chutne a s rešpektom k životu.